علامت: یک دختر ۱۸ساله در کانادا برنده جایزه لاتری شد