علامت: یونسیف چهار کودک در حمله طالبان جان باخته است