علامت: یاران مسی به نیمه نهایی جام جهانی قطر راه یافتند