علامت: کناره‌گیری محمد یونس قانونی از عضویت شورای عالی مقاومت ملی.