علامت: کمک های سازمان جهانی غذا

اوچا: مردم افغانستان به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. – شهروندان این کشور از چگونگی‌ کمک‌ها شاکی اند.

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا)، در تازه‌ترین اظهاراتش در باره افغانستان میگوید؛ با آنکه تلاش‌های برای…