علامت: کشور آلبانیا

مرگ طبیعی سه مهاجر در آلبانیا- شهروندان افغانستان در انتظار انتقال به امریکا اند.

آلبانیا روند تخلیه شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان توسط امریکا. انتقاد از روند تخلیه شهروندان افغانستان در آلبانیا به امریکا.