علامت: کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در نتیجه حادثات ترافیکی