علامت: کشته شدن یک هزار تن در زمین‌لرزه در شرق افغانستان