علامت: کشته شدن دو کودک در کانادا در نتیجه‌ی یک تصادم