علامت: کشته شدن دو زن و زخمی شدن دو مرد در جریان عملیات جستجوی خانه‌ها