علامت: کشته شدن ایمن الظواهری در کابل

پاسخ طالبان به نگرانی‌ کشور‌های جهان: تجمع گروه‌های تروریستی بی‌اساس است.

طالبان نگرانی‌ها در مورد گسترش گروه‌های هراس‌افگن در خاک افغانستان را بی‌اساس گفته است. وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌یی تٲکید…