علامت: کانادا از موتر برقی ساخت این کشور رونمایی کرد