علامت: کارزار هشتگ توقف نسل‌کشی هزاره‌ها به چهارصد هزار رسید.

کارزار هشتگ”نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید” ترند اول افغانستان در توییتر شده است.

پس از حمله مرگبار بر مرکز آموشی کاج در غرب کابل، شهروندان افغانستان ، کارزار تویتری “نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف…