علامت: کارزار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در شبکه‌های اجتماعی