علامت: پیروزی کرواسی در برابر مراکش در بازی ردبندی جام جهانی قطر