علامت: واکنش طالبان بر سر تمدید تحریم‌ها بر سران طالبان