علامت: واکنش‌ها دره زدن مجرمان توسط طالبان در دیدعام