علامت: واکنش‌ها به تصمیم بایدن در مورد پول های منجمد شده افغانستان