علامت: واکنش‌ها به بسته شدن مکاتب دخترانه در پکتیا