علامت: واکنش‌ها به انتقال پول‌های منجمد شده افغانستان