علامت: واکنش‌های در پی لغو بازی تیم کریکت افغانستان با تیم ملی کریکت استرالیا