علامت: نگرانی هند افزایش گروه‌های تروریستی در افغانستان