علامت: نخستین زن الهام بخش کانادا در عمر یک‌صد ویک سالگی درگذشت