علامت: نامه‌های یک سناتور کانادایی برای روند تخلیه بی اعتبار خوانده شد.

ارسال نامه‌های آسان‌سازی توسط یک سناتور کانادایی در روند تخلیه از افغانستان بی‌اعتبار خوانده شد.

رسانه‌های کانادایی گزارش دادند، دولت این کشور تٲیید میکند؛ که دفتر سناتور ماریلو مک‌فدران، در روند تخلیه از افغانستان مداخله…