علامت: مهاجرت در کانادا

حکومت کانادا اعلام کرد، که در سال گذشته میلادی تعداد بی پیشینه‌یی مهاجران را در این کشور؛ پذیرفته است

کانادا، مهاجرت، شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا، دولت کانادا، انتقال چهل هزار مهاجر به کانادا, افغانستان، شهروندان آسیب‌پذیر

نخست وزیر کانادا باری دیگر تعهد انتقال چهل‌هزار مهاجر افغانستان را نموده است

کانادا، جاستین ترودو، افغانستان، سقوط حکومت افغانستان، طالبان، افراد زیر تهدید، مهاجرت، انتقال شهروندان افغانستان به کانادا.