علامت: محمد حسن اخند: فشارها و تحریم‌های جامعه جهانی، بر امارت اسلامی راه حل نیست و باید مشکلات موجود از طریق تفاهم و مذاکره حل گردد.