علامت: متقاضیان کانکور در ولایت‌های غور، پنجشیر و بدخشان کاهش یافته است.

آغاز آزمون کانکور در افغانستان- متقاضیان کانکور نسبت به سال گذشته تا ۶۰درصد کاهش یافته.

وزارت تحصیلات عالی اداره طالبان امتحان آزمون کانکور سرتاسری را در افغانستان آغاز کرده است؛ اما تعداد متقاضیان کانکور نسبت…