علامت: قتل مهسا امینی واکنش‌های جهانی را به همراه داشته است.