علامت: فضل الله ممتاز استاد شرعیات حرف وزیر معارف مایوس کننده است