علامت: عملیات پهپاد امریکایی برای قتل ایمن الظواهری