علامت: طالبان عملیات تلاشی خانه به خانه را در ولایت دایکندی شب‌هنگام آغاز کردند.