علامت: شکست سنگین ایران در برابر انگلیس در جام جهانی 2023