علامت: روزنامه لاس انجلس تایمز پول های فرسوده دردسر تازه بر اقتصاد افغانستان