علامت: راه‌های مواصلاتی در افغانستان مانع کمک رسانی در فصل سرما