علامت: در پی سقوط چرخبال سه کشته و پنج زخمی برجا گذاشت.