علامت: دبیرکل سازمان ملل از طالبان ناامیدی کرد

واکنش‌های جهانی به منع تحصیل زنان- طالبان در حال بازگشت به دهه ۹۰ هستند

منع تحصیل زنان توسط طالبان. وزیرخارجه امریکا. تام وست نماینده امریکا. رینا امیری نماینده وزارت خارجه امریکا برای زنان. سازمان…