علامت: حسن هفت در میدان هوایی کوالالامپور زندگی کرد