علامت: حادثه‌ی ترافیکی در بامیان جان سه تن را گرفت