علامت: جان باختن ۳۵تن وزخمی شدن ۸۰تن درحمله بر مرکز آموزشی کاج