علامت: تماس تلفنی امیر خان متقی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه