علامت: بالارفتن قیمت خانه در شهرهای بزرگ کانادا باعث شده است مردم از این شهرا کوچ کنند