علامت: بازداشت ده‌ها زن افغانستانی توسط پولیس پاکستان