علامت: بازداشت، شکنجه و قتل بی‌رحمانه‌ی نظامیان پیشین حکومت افغانستان توسط طالبان