علامت: انتقال ۵؍۳ میلیارد دالر پول‌های منجمد شده افغانستان به سوٸیس