علامت: انتقال مهاجران به کانادا

کانادا اعلان کرده است که سیستم پروسس ویزه را در پاکستان هند و مانیلا سرعت می بخشد.

کانادا، مهاجرت در کانادا، تسهیل روند پروسس ویزه کانادا. جذب نیروی کار برای تسهیل روند پروسس در کانادا. سفارت کانادا…

رسانه‌های کانادایی: هواپیمای ۳۵۰مهاجر تازه وارد به تورنتو فرود آمد.

بر بنیاد گزارش‌ رسانه‌های کانادایی در ادامه انتقال شهروندان آسیب پذیر هواپیمای ۳۴۸تن از شهروندان افغانستان از تاجیکستان به کانادا…