علامت: انتقال بیست هزار مهاجر به کانادا

رسانه‌های کانادایی: هواپیمای ۳۵۰مهاجر تازه وارد به تورنتو فرود آمد.

بر بنیاد گزارش‌ رسانه‌های کانادایی در ادامه انتقال شهروندان آسیب پذیر هواپیمای ۳۴۸تن از شهروندان افغانستان از تاجیکستان به کانادا…