علامت: انتقاد همکاران محلی نیروهای کانادایی از عدم توجه این کشور به آنان