علامت: انتقاد قاری صلاح الدین ایوبی از رهبری طالبان