علامت: انتقاد‌ها از اشرف غنی و شماری ورزشکاران افغانستان برای خاموشی از نسل‌کشی هزاره‌ها