علامت: الف شاکاف نویسنده ترکی و ملت عشق به حمایت از کارزار نسل‌کشی هزاره‌ها پیوست.

کارزار هشتگ”نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید” ترند اول افغانستان در توییتر شده است.

پس از حمله مرگبار بر مرکز آموشی کاج در غرب کابل، شهروندان افغانستان ، کارزار تویتری “نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف…